ศรีสะเกษ ศาลตัดสินจำคุก 1,825 ปี นายก อบต.เสียว อ.เบญจลักษ์ มีส่วนได้เสียในสัญญากับ อบต.เสียว จำนวน 365 สัญญา

ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ จ.ศรีสะเกษ นายอดุลย์ วันดี  ผอ.ป.ป.ช.ประจำ จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย...

อ่านเพิ่มเติม