พังงาฝ่ายปกครองอำเภอตะกั่วป่า และฝ่ายปกครองอำเภอคุระบุรีร่วมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจับกุมไกด์เถื่อนแย่งอาชีพคนไทย  

ภายใต้การอำนวยการของ นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอตะกั่วป่า นายกิตติพงษ์ มณีศรี นายอำเภอคุระบุรี...

อ่านเพิ่มเติม