ปทุมธานี ผลงานทีมจักษุแพทย์ไทยได้รับรางวัลพิเศษในงานนวัตกรรมประกวดระดับนานาชาติที่สวิสเซอร์แลนด์

รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ หัวหน้าทีมจักษุแพทย์ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ร่วมกับ ศ.ภก.ดร.อรุณพร อิฐรัตน์...

อ่านเพิ่มเติม