สุดเศร้า เจ้าหน้าที่ดับไฟป่ารถยนต์ตกเขา เสียชีวิต 1 ราย จังหวัดเชียงใหม่ สั่งเร่งให้การช่วยเหลือครอบครัวอย่างสมเกียรติ                 

ที่ ประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร...

อ่านเพิ่มเติม