อยุธยา เกษตรกรรวมตัวเข้าคุยชลประทาน ขอเปิดน้ำเข้าคลองปลูกข้าว

นายทวีศักดิ์ คล่องคำนวณการ ตัวแทนเกษตรกรผู้ประสานงานกลุ่มชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมด้วย...

อ่านเพิ่มเติม