เชียงใหม่ ทต.แม่โป่ง ผุดโครงการ “ขยะแห่งความดี” นำร่องเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะ“แยกก่อนทิ้ง”

นายประยูร ตะริโย นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า...

อ่านเพิ่มเติม