ป้ายกำกับ: กำแพงเพชร

กำแพงเพชร จิตอาสาภาค 3 ร่วมกับ จิตอาสาอำเภอทรายทองวัฒนา ผู้นำชุมชน จัดกิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่บริเวณวัดแก้วศรีวิไล

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ  นายมานพ นิ่มทับทิม นายอำเภอทรายทองวัฒนา...

อ่านเพิ่มเติม

กำแพงเพชร จิตอาสาภาค 3 ร่วมกับ จิตอาสาอำเภอพรานกระต่าย จัดกิจกรรมพ่นหมอกควัน ใส่ทรายอะเบทในภาชนะ ป้องกันโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ นายสนอง บุษบงศ์ นายอำเภอพรานกระต่าย และ...

อ่านเพิ่มเติม

กำแพงเพชร จิตอาสาภาค 3 ร่วมกับ จิตอาสาตำบลโกสัมพี แจกจ่ายทรายอะเบท กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทาน หมู่ที่ 17 และ หมู่ 18...

อ่านเพิ่มเติม

กำแพงเพชร จิตอาสาภาค 3 ร่วมกับ จิตอาสาอำเภอโกสัมพี ผู้นำชุมชน ร่วมแจกจ่ายทรายอะเบท กำจัดลูกน้ำยุงลายตามบ้านเรือน

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทาน หมู่ 23 ตำบลโกสัมพี ผู้ใหญ่บ้านและอสม....

อ่านเพิ่มเติม

กำแพงเพชร จิตอาสาภาค 3 ร่วมกับ จิตอาสาอำเภอพรานกระต่าย จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ นายสนอง บุษบงศ์ นายอำเภอพรานกระต่าย,...

อ่านเพิ่มเติม