ป้ายกำกับ: กำแพงเพชร

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ติดตามสถานการณ์ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในจังหวัดกำแพงเพชร

 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ติดตามสถานการณ์ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ...

อ่านเพิ่มเติม

กำแพงเพชร กรมทหารพรานที่ 35 พร้อมจิตอาสา 904 คณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม จัดกิจกรรมจิตอาสา”โครงการคืนคนดีสู่สังคม”

พันเอก จักรพงษ์  เทพพันธุ์ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 35/จิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ...

อ่านเพิ่มเติม

กำแพงเพชร จิตอาสาภาค 3 ร่วมกับ จิตอาสาอำเภอพรานกระต่าย รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ นายสนอง บุษบงศ์ นายอำเภอพรานกระต่าย และ...

อ่านเพิ่มเติม