ศรีสะเกษ กางเกงกูปรีพลัสยอดจองแล้วกว่า 5,000 ตัว ประธานหอการค้าเผยจ้างวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

 ที่หอการค้าศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายรัฐวิทย์  อังคสกุลเกียรติ ...

อ่านเพิ่มเติม