พะเยา  ทึ่ง!ป้าปล่อยด้วงกว่างอาศัยกองฟางเน่าแบบธรรมชาติ เอาขี้ทำปุ๋ย

นางประทุม  ศรีติสาร อายุ 65 ปี บ้านจำป่าหวาย หมู่ 2 ต.จำป่าหวาย อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา...

อ่านเพิ่มเติม