หน้าแรก แท็ก กรมชลประทาน

Tag: กรมชลประทาน

กรมชลประทาน ลงพื้นที่ศึกษาฯผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมรับฟังความเห็นประชาชน โครงการอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตามโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตามโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดกำแพงเพชร โดยเดินทางไปยังบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการอาคารบังคับน้ำคลองกระถิน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ และบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการอาคารบังคับน้ำหนองขวัญ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมพบปะพูดคุยรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้แทนประชาชนในพื้นที่ ซึ่งโครงการดังกล่าวหากสามารถเดินหน้าก่อสร้างได้จนแล้วเสร็จ...

ผักตบชวา4,500ตันที่ขวางลำน้ำป่าสักจ.สระบุรีถูกกำจัดเรียบร้อยแล้วนะ

ผักตบชวา 4,500 ตัน ที่ขวางลำน้ำป่าสัก อยู่บริเวณ อบต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ถูกกำจัดเรียบร้อยแล้ว ด้วยฝีมือของสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทานนะ จะบอกให้ https://youtu.be/C0ohxHfWndY

กรมชลประทานสำนักเครื่องจักรกลส่งเครื่องมือตั้งรับน้ำท่วมน้ำหลากภาคใต้

กรมชลประทานและสำนักเครื่องจักรกล ส่งเครื่องมือหนักออกไปตั้งรับน้ำท่วม น้ำหลาก ในทุกพื้นที่ของภาคใต้แล้วนะ จะบอกให้ หาดใหญ่ สงขลา https://youtu.be/x9fAvKKMi7k

กรมชลฯ ผุดแผนประตูระบายน้ำ4แห่งในลุ่มน้ำยม หวังแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

ลำน้ำยม เป็นลำน้ำสาขาที่สำคัญของลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีความยาวทั้งสิ้น 735 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ พะเยา น่าน ลำปาง แพร่ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์  ลำน้ำยม มีต้นน้ำเริ่มจากอำเภอปงและอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ไหลผ่านท้องที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดแพร่ ซึ่งสภาพภูมิประเทศและลาดท้องน้ำค่อนข้างชันแล้วค่อยๆ เปลี่ยนเป็นพื้นที่ราบเมื่อเข้าเขตจังหวัดสุโขทัย ก่อนที่จะไหลผ่านไปยังจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร บรรจบกับลำน้ำน่านที่อำเภอชุมแสง...

แก้แล้ง แก้ท่วม ลุ่มน้ำตาปี แก้มลิงจุน้ำ7ล้านลบ.ม.ฝีมือกรมชลประทานนะ

แก้แล้งแก้ท่วมลุ่มน้ำตาปีตอนล่าง ด้วยการก่อสร้างแก้มลิงจุน้ำ 7 ล้าน ลบ.ม. ฝีมือของสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน กลางปีหน้าเสร็จแน่นะ จะบอกให้ https://youtu.be/FbeRoHR7Eb0

กรมชลยืนยันปริมาณน้ำที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยา ไม่กระทบกรุงเทพแน่นอน

กรมชลประทานชี้แจงกรณี กทม.เตรียมรองรับมวลน้ำหลัง “กรมชลฯ”ร่อนหนังสือด่วนแจ้งเตือนเขื่อนปล่อยน้ำสูงขึ้น ให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เผยมี17ชุมชน358ครัวเรือนนอกคันกั้นน้ำเสี่ยงนั้น ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ 2 เรื่อง ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่งผลให้มีฝนตกหนักกระจายบริเวณจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ และพิจิตร ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีวัดน้ำ C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และน้ำจากแม่น้ำสะแกกรัง รวมกันไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่พื้นที่ชลประทานในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกมีปริมาณมากต้องเร่งระบายออก จึงสามารถแบ่งระบายน้ำจากเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งได้จำกัด คาดการณ์ว่าระดับน้ำจะมีแนวโน้มสูงขึ้นในเกณฑ์ประมาณ 900–1,100 ลบ.ม./ต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น โดยบริเวณคลองโผงเผง คลองบางบาล อำเภอบางบาล อำเภอเสนา...

กรมชลประทาน ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ จ.ลำปาง

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์  รองอธิบดีกรมชลประทาน  พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 ,ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง, คณะผู้ศึกษาและสื่อมวลชน ลงพื้นที่ บ้านแม่หยวก ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามงานศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำงาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โดยเมื่อปี พ.ศ.2537 นายอดิศักดิ์ ศักดิ์นภารัตน์ สมาชิกสภาจังหวัดลำปาง เขตอำเภองาว ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่งาว ที่บริเวณหุบตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ซึ่งทราบว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2557 ราษฎร ตำบลบ้านร้อง ,ตำบลปงเตา, ตำบลนาแก,...

กรมชลประทาน ชูแนวทาง “RID No.1 Express 2020” เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางน้ำ ด้วยภารกิจเร่งด่วน 6 ด้าน

“กรมชลประทาน” เร่งสร้างความมั่นคงทางน้ำอย่างยั่งยืน ชูแนวทาง “RID No.1 Express 2020” พร้อมดำเนินการอย่างเร่งด่วนใน 6 ด้าน เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุด พี่น้องเกษตรกร และประชาชนชาวไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และประเทศมีการพัฒนาต่อไปได้ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานเร่งเดินหน้าสร้างความมั่นคงทางน้ำอย่างยั่งยืนด้วยการขับเคลื่อนแนวทาง “RID No.1 Express 2020” ซึ่งต่อยอดและพัฒนามาจากการดำเนินงานตามแนวทางRID No.1 ที่กรมชลประทานได้ใช้มาแล้วก่อนหน้านี้และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยในปี 2561 ถึงต้นปี 2563 สามารถพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้ 570 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ถึง 1.1 ล้านไร่ มีพื้นที่รับประโยชน์ 5 ล้านไร่ รวมทั้งหมดมีปริมาณน้ำรวม 82,659 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ชลประทานรวม 33.9  ล้านไร่...

Stay Connected

22,042แฟนคลับชอบ
2,813ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Tag Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles