PTT STATION ช่วยระบายสินค้าชุมชน โคกกรวด นครราชสีมา

1

ชาวบ้านมีที่ขายของ ระบายสินค้าชุมชน ณ PTT STATION โคกกรวด เมืองนครราชสีมานะ จะบอกให้ ?

พี่คำรณพาไปค้นความจริงกับพื้นที่ระบายสินค้าชุมชน PTT STATION โคกกรวด เมืองนครราชสีมา เขาแบ่งพื้นที่ให้ชาวบ้านนำสินค้ามาขายเพื่อสร้างรายได้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here