PEA ลุยรื้อถอนเสาไฟหน้าย่าโม ถนนโพธิ์กลาง กว่า 65 ต้น มุ่งพัฒนาเมืองโคราช สู่การเป็น “โคราช มหานครไร้สาย”

1

ที่หน้าย่าโม เส้นถนนโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตลอดทั้งสาย นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา นางธนภัค เกิดโพธิ์คา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันทำพิธีรื้อถอนเสาไฟฟ้าหน้าย่าโม ถนนโพธิ์กลาง ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ปรับปรุง ระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน ในพื้นที่ดำเนินการมาแล้ว 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครนครราชสีมา ,เทศบาลนครเชียงใหม่ , เมืองพัทยา และเทศบาลนครหาดใหญ่ มีวงเงินลงทุนกว่า 12,000 ล้านบาท โดยพิธีรื้อถอนเสาไฟฟ้าถนนไฟฟ้าถนนโพธิ์กลางในวันนี้ เป็นส่วนของการดำเนินงาน รื้อถอนสายไฟฟ้า สายสื่อสารโทรคมนาคม และเสาไฟฟ้า ที่อยู่เหนือดินออก ซึ่งเป็นส่วนงานสุดท้ายของการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่บริเวณถนนโพธิ์กลาง จากห้าแยกหัวรถไฟถึงหน้าย่าโย ถนนราชดำเนิน ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร จำนวนเสาที่รื้อถอนทั้งสิ้น 65 ต้นตลอดระยะเวลา 62 ปี ของการดำเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง  โดยพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการบนถนน 21 สาย ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ประกอบด้วยถนนชุมพล ถนนราชดำเนิน ถนนสุรนารี ถนนบุรินทร์ ถนนพิบูลละเอียด ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ถนนโพธิ์กลาง ถนนโยธา ถนนบัวรอง ถนนประจักษ์ ถนนไชยณรงค์ ถนนราชนิกูล ถนนพลแสน ถนนยมราช ถนนอัษฎางค์ ถนนจอมพล ถนนมหาดไทย ถนนสรรพสิทธิ์ ถนนมนัส ถนนจักรี ถนนกำแหงสงคราม มีงบประมาณทั้งสิ้น 2,433 ล้านบาท โดยในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา PEA เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2560 และสิ้นสุดในปี 2564 รวมระยะเวลา 5 ปี เริ่มนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินเมื่อเดือนกันยายน 2562 บนถนน 21 สาย รวมระยะทาง 17.37 กิโลเมตร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,433 ล้านบาท

ปัจจุบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน และดำเนินการย้ายระบบจำหน่ายเหนือดินลงใต้ดิน เพื่อจ่ายไฟให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ตั้งแต่บริเวณสำนักงานการไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา ถึงหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คงเหลือพื้นที่รอดำเนินการรื้อถอนสายไฟฟ้าสายสื่อสารโทรคมนาคมและเสาไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนงานสุดท้าย ทั้งนี้การดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน PEA ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา ตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมแรงร่วมใจ เพื่อมุ่งสู่การเป็น “โคราช มหานครไร้สาย”

ภาพ-ข่าว อภิรักษ์ ศรีอัศวิน/ข่าวนครราชสีมา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here