PEA ปทุมธานี ร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน “โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน

33

นายวีระศักดิ์  กลมอ่อน/ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ,นายกิตติเมศร์  กรพัฒนสวัสดิ์ /ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,นายณรงค์  ศรียาภัย/รองผู้อำนวยการกองวิศวกรรมและวางแผน

พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน PEAปทุมธานี เข้าร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยมี พลตำรวจตรีพงษ์สวัสดิ์  หาญสวัสดิ์/นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมโครงการดังกล่าวในครั้งนี้

โดยการดำเนินการของ โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เริ่มจากถนนพัฒนาสัมพันธ์(แยก ทล.3111) ถึง ถนนเทศปทุม(แยก ทล.3035) อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ระยะประมาณ 1,440 เมตร ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการชี้แจงปัญหา-ผลกระทบต่างๆ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบ โดยให้การปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน “โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามและเกิดความมั่นคงในการจ่ายไฟ

ภาพ-ข่าว: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี สญชัย คล้ายแก้ว รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here