OTOP แพร่ ยิ้มรับ หลัง พช.แพร่ นำผู้ประกอบการ ร่วม งานโอทอปไทยสู้ภัยโควิด

5

 ที่อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ พช.แพร่ นำผู้ประกอบการ Otop ร่วมงานโอทอปไทยสู้ภัยโควิด ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม –  26 ธันวาคม 2564

โดยมีวัตถุประสงค์ของงาน เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มช่องทางในการระบายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ของชุมชนจังหวัดแพร่ มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน จำนวน 20 ราย แบ่งเป็นประเภท ดังนี้ 1.ประเภทอาหาร จำนวน  4 ราย 2.ประเภทชวนชิม จำนวน 1 ราย 3. ประเภทศิลปิน OTOP  จำนวน 2 ราย 4. ผู้ประกอบการประเภท OTOP เทรดเดอร์ จำนวน 1 ราย 5.ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน  10 ราย 6.ประเภทของใช้ของที่ระลึก จำนวน 2 ราย

สำหรับยอดจำหน่ายในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 510,650 บาท ผู้ประกอบการที่มียอดจำหน่ายสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ1. ญเนศไทยดีไซน์ ยอดจำหน่าย 121,500 บาท 2. OTOP เทรดเดอร์  ยอดจำหน่าย  100,000  บาท ยอดสั่งสินค้า 5,000 บาท 3 .แม่ประนอม  ทาแปง   ยอดจำหน่าย 45,000  บาท ยอดสั่งจอง 15,000 บาท

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน จ.แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here