Kick Off แล้ว! พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ปิดถนนวอล์กกิ้งสตรีทพัทยาลุยเอาสายไฟลงดินเต็มระบบ เชื่อเสร็จในปีนี้

167

ที่บริเวณหน้าโครงการถนนคนเดินวอล์กกิ้งสตรีท เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ร่วมด้วย นายวิเชียร เฮงอุดมทรัพย์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะทำงาน กฟภ. และเจ้าหน้าที่ ได้ดีเดย์กำหนดพิธีเปิดดำเนินการงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ถนน Walking Street โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) ด้วยงบประมาณกว่า 103.3 ล้านบาท โดยมีระยะดำเนินการ 360 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 64 ถึงวันที่ 8 มกราคม 65

โดยมีแผนงานการก่อสร้างตามขั้นตอน คือ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาม 64 นี้ จะเป็นการออกแบบระบบท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์ประกอบและขออนุมัติแก้ไขแบบและสัญญาจ้างระยะเวลา 1-2 เดือน การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการก่อสร้างระยะเวลา 3 เดือน งานติดตั้งบ่อพักและท่อร้อยสายไฟระยะเวลา 4 เดือน งานติดตั้งตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าระยะ 4 เดือน งานร้อยสายไฟแรงสูงและสายไฟแรงต่ำระยะเวลา 3 เดือน งานทดสอบความสมบูรณ์ของระบบฯระยะเวลา 2 เดือน และต่อด้วยงานรื้อถอนสายไฟและเสาไฟฟ้าที่มีแผนจะเริ่มต้นปี 65 

สำหรับลักษณะงานก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟและบ่อพักจะเป็นการชุดเปิดผิวถนนวอล์กกิ้งสตรีทพัทยา ตามแนวท่อระบายน้ำเมืองพัทยาขนาด 1.6 เมตร ก่อสร้างท่อร้อยสายผ่านบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 3.4×2.4×2.85 เมตร รวม 40 ช่วง ตลอดเส้นถนนวอล์กกิ้งสตรีท พร้อมจัดวางตู้ระบบไฟบนฟุตปาธฝั่งละ 40 ตู้ ท่อร้อยสายไฟจะดำเนินโดยวิธีการดันท่อโลหะหรือท่อคอนกรีตขนาดใหญ่ ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรที่เหมาะสม เมื่อดันเสร็จจะวางท่อร้อยสายภายใน ก่อนที่จะฉีดมอลต้าปิดโดยไม่ต้องมีเทปเตือนอันตรายและแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กปิดป้องอยู่ด้านบน โดยมีข้อดีคือ มีความปลอดภัยสูง สะดวกต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือเพิ่มวงจร และเมื่อเกิดลัดวงจรจะไม่ทำให้วงจรข้างเคียงเสียหาย ตลอดจนสามารถรองรับจำนวนวงจรได้มาก และลดปัญหาการกีดขวางจราจร

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้ข้อมูลด้วยว่า สำหรับโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่นี้ถือเป็นเฟสที่ 1 ซึ่งเป็นไปตามมติ ครม.อนุมัติให้ กฟภ.ดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่อง 4 เมือง คือ เชียงใหม่ โคราช หาดใหญ่ และเมืองพัทยา ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2559-2563) ซึ่งหากเป็นรูปธรรม จะช่วยเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ลดจำนวนครั้งและระยะเวลาไฟดับ รองรับการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ชุมชนหนาแน่นได้อย่างเพียงพอตามหลักมาตรฐานสากลที่ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยควบคู่กัน รวมทั้งรองรับเทคโยโลยีในอนาคต และลดความสูญเสียจากไฟฟ้าตกหรือดับด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม สำหรับ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ถนน Walking Street คาดว่าจะเสร็จเป็นรูปธรรมในปีนี้ ถือได้ว่าจะสร้างมิติใหม่ให้กับวอล์กกิ้งสตรีทพัทยา สอดรับการพัฒนาพื้นที่ตามแนวนโยบายยกระดับเมืองพัทยาด้วยค็อนเซ็ปต์ NEO Pattaya ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ EEC ที่รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงของประเทศ ซึ่งโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่นี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการร่วมกันได้อย่างดี และช่วยพัฒนาเมืองพัทยาต่อไปด้วย

ภาพ/ข่าว อนันต์ สุขวัฒนะ เอกชัย สุขวัฒนะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยา จ.ชลบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here