kick off ขุดขยายคลองบางสะพานช่วงที่ 2 เริ่มแล้วนะ จะบอกให้ ? คำรณค้นความจริง 61-10-19

0

kick off ขุดขยายคลองบางสะพานช่วงที่ 2
เริ่มแล้ว ชู้ตเข้าโกลอย่างแม่นยำนะ จะบอกให้ ?
รายการ คำรณค้นความจริง
พี่คำรณพาไปค้นความจริงกับกิจกรรมการขุดขยายคลองบางสะพานช่วงที่ 2 เพื่อการระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลดปริมาณน้ำที่จะเข้าสู่ตัวเมืองบางสะพานได้

ติดตามได้ในช่วงรายการตู้ ปณ.ข่าว 3
ทางช่อง 28 วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลาประมาณ 15.20 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here