Huawei ประกาศพร้อมใช้ OS ของตัวเองแทน Android

3

Huawei ได้มีแถลงข่าวแนวทางในการแก้ปัญหา หลังจากที่ทาง Google ได้แบนมือถือของทาง Huawei ไม่ให้ Support กับบริการของทาง Google (แต่ยังใช้ OS Android ได้ เนื่องจากอยู่ภายใต้ Opensource License) ทั้งนี้ทาง Huawei บอกว่าจะใช้แผนสำรองคือ จะใช้ OS ที่ทาง Huawei พัฒนาขึ้นเอง ส่วนมือถือที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันทาง Huawei ก็จะทำการ Update Security Patch ให้เช่นเดียวกัน และหลังจากนี้มีความเป็นไปได้ที่ทาง Huawei อาจจะฟ้องรัฐบาลสหรัฐ ในกรณีที่ทางรัฐบาลสหรัฐ ได้กล่าวหา Huawei ในเรื่องของความปลอดภัยของระบบ

Huawei ประกาศพร้อมใช้ OS ของตัวเองแทน Android อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

อ่านเพิ่มเติม :
https://www.businessinsider.com/huawei-has-developed-android-windows-os-replacements-2019-3?fbclid=IwAR21GAOr-VG2C4Cb_EKNITLWE2rqgzo3CXUKF-ECCymDtn8-HbSP2eNYFaY

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here