Honda สระแก้ว อลังการจัดเลี้ยงขอบคุณลูกค้า

3

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางขวัญเรือน เทียนทอง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ สส.สระแก้ว เขต 3 ปลัดจังหวัดสระแก้ว นายอำเภอเมืองสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชนเข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า  ที่บริษัทฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว ( 2554 ) จำกัด อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โดยมี นายสุรพล ตังคะประเสริฐ นางวรินทร ตังคะประเสริฐ ประธานกรรมการบริษัทฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว ( 2554 ) จำกัด ลูกค้าทั่วจังหวัด สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมากแจกของรางวัลของขวัญอย่างชื่นมื่นภายในงาน

ด้านนายสุรพล ตังคะประเสริฐ ผู้จัดการกรรมการบริษัทฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว ( 2554 ) จำกัด กล่าวว่า ได้จัดงานเพื่อเลี้ยงคืนกำไรลูกค้า ประจำปี 2566”เพื่อเป็นของขวัญกำลังใจปีใหม่ในวันนี้บริษัทฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว ( 2554 ) จำกัด ตลอดระยะเวลามากกว่า 20 ปี ที่ผ่านมาทางบริษัทได้คำนึงถึงลูกค้าผู้มีอุปการคุณกับทางบริษัทมาตลอดจึงได้จัดงานนี้มาเป็นประจำทุกปี เพื่อคืนความสุขให้กับลูกค้าเพื่อได้พบปะสังสรรค์ ทำให้เกิดความรักความสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทฯ เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นทางพระพุทธศาสนาเราก็ได้ส่งเสริมในการทอดกฐินเพื่อเป็นการบุรณะศาสนา ด้านศึกษาก็มีการมอบทุนให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนทีอยู่ห่างใกล้ความเจริญและอยู่ตาแนวชายแดน ในการมอบรถจักรยานให้กับเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสทีมีบ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนเพื่อสะดวกในการไปศึกษาเหล่าเรียนโรงเรียนเรามีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐาน คุณภาพของสินค้าและการให้บริการ โดยยึดถือความชื่อสัตย์ ชื่อตรงจริงใจ ซึ่งตระหนักเสมอมา ลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เรามีทุกวันนี้ทางบริษัทเรามีศูนย์บริการทุกอำเภอ เพื่อรองรับลูกค้าที่เข้ามารับบริการ เพิ่มขึ้นทุกปีถ้าลูกค้าชื้อรถจักรยานยนต์ 1 คัน ทางบริษัทฯจะมอบเงินจำนวนคันละ 300บาท เมื่อชื้อรถยนต์ 4 ล้อ คืนเงินคันละ 400 บาท และมอบเงินให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วและโรงพยาบาลอรัญประเทศติดต่อกันมาจำนวนเงิน โรงพยาบาลละ 1,000,000 บาทต่อปี และให้การสนับสนุนการกุศลให้กับจังหวัดสระแก้วทุกปีเสมอมา

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า  ผมขอชื่นชมและขอขอบคุณ บริษัทฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว ( 2554 ) จำกัด ที่ได้จัดงานเลี้ยงคำคืนนี้ขึ้นมาเพื่อให้ความสุขกับลูกค้าเพื่อคืนกำไรให้ลูกค้า ยังทำให้ลูกค้าได้พบปะสังสรรค์เป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้กับลูกค้าแล้ว ท่านยังเล็งเห็นประโยชน์ในสังคมโดยส่วนรวม ซึ่งตลอดปีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯได้สนับสนุน ช่วยเหลือสังคม มาโดยตลอดให้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมสำคัญ ๆของจังหวัด ท่านได้บริจาคสิ่งของ รถจักรยานยนต์ เป็นของขวัญของรางวัลให้กับงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว เป็นประจำทุกปี ด้านการศึกษา ได้สนับสนุนทุนการศึกษาเด็กนักเรียน เป็นจำนวนมากเป็นเงินกว่าหลายแสนบาท

 ซึ่งทำให้เด็กได้รับโอกาสด้านการศึกษามากขึ้น ด้านศาสนา ได้รับเป็นเจ้าภาพทอดกฐินตามวัดต่างๆทุกปีที่ผ่านมาในงานสำคัญดังกล่าวสำเร็จลงได้ด้วยดี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นอีกมากมาย ที่ท่านได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ทำให้งานต่าง ๆของจังหวัดสระแก้วโดยดีตลอดมาและเชื่อมั่นว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะสร้างความรักความผูกพันระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ให้เป็นที่เชื่อมั่น ยอมรับในการดำเนินงานของบริษัทฯ กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่ตั้งไว้ ประธานในพิธีร่วมกับผู้บริหารบริษัทฯมอบรางวัลให้กับลูกค้าจำนวนมาก อธิ รถจักรยานยนต์ จักรยาน 3 ล้อ เครื่องไฟฟ้า และสิ่งอื่นๆทำให้ลูกค้าได้ของขวัญรางวัลกลับบ้านอย่างมีความสุขกันทั่วหน้าดังกล่าว.

ภาพ-ข่าว นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here