หมวดหมู่: อาสาไทยยืนยัน

สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารทุกรูป

ที่ศาลาเอนกประสงค์  วัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท...

อ่านเพิ่มเติม