หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมฟังเสวนาทางวิชาการสู่ทางออกประเทศ “ถึงเวลาแล้วหรือยัง ? ปฏิรูปนโยบายเรียนฟรี ปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 15 ปี ยังเท่าเดิม”

คณะกรรมการปฎิรูปประเทศด้านการศึกษาและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา...

อ่านเพิ่มเติม

เกษตร-พาณิชย์ จับมือแม็คโคร ขนผลไม้คุณภาพส่งออกนานาชนิดจากสวนเกษตรกรถึงมือผู้บริโภค เล็งเพิ่มเป้าตลาดในประเทศโต 40% แก้วิกฤต COVID-19 ในตลาดจีน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...

อ่านเพิ่มเติม