27.1 C
Bangkok
วันพุธ, ธันวาคม 6, 2023
ตลาดเลหลัง
หน้าแรก ข่าวทั่วไทย ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ออมสิน สนับสนุนระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ จ.น่าน

นางสาววชิรา การสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานความยั่งยืน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ส่งมอบการสนับสนุนระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่ชุมชนหมู่บ้านดอนไชย อ.ปัว จ.น่าน ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ตามแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development...

ราชนครินทร์ร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพีประจำปี2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มธุริน พงศกรพาณิช ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ นำนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566” รอบคัดเลือก สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 2 โดยนักศึกษานิติศาสตร์ ได้รับสองรางวัล ได้แก่รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นายเก่งกล้า โฉมชัย และนายศุภสัณห์ ยอดปรางค์ รางวัลชมเชย นางสาววิภาดา มั่งคั่ง และนางสาวกัลยพัชร บุณย์กาญจนากุล...

ราชนครินทร์อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนเครื่องมือการหสห่วงโซ่คุณค่า เพื่อขอทุนหน่วยบริหารและการจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

วันที่ 19 ก.ย. 66 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับวิทยากร นักวิจัยและเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนเครื่องมือการหสห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) เพื่อขอทุนหน่วยบริหารและการจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ใน Platform : Local Enterprise โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์...

ราชนครินทร์ ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2566-2570

วันนี้ (4 ก.ย. 66) รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้อาจารย์ ดร. นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับนายอนุชา อินทศร หัวหน้าสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําปีงบประมาณ...

สิงห์อาสา ระดมเครือข่ายกู้ภัย-นักศึกษา ลุยน้ำท่วม ช่วยพี่น้องชาวสุโขทัย

สิงห์อาสา ร่วมกับ หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา, มูลนิธิร่วมกตัญญูพิษณุโลก, เครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรและหจก.พูลศรีสุโขทัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต.วังใหญ่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ส่งมอบน้ำดื่มพร้อมด้วยอาหารปรุงสุก เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม หลังจากตั้งแต่ช่วงเดือนก.ย. ที่ผ่านมา มีฝนตกหนักมาก รวมถึงมีน้ำไหลหลากมาจากจังหวัดข้างเคียง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน บางพื้นที่สูงกว่า 2 เมตร พนังกั้นน้ำแตกหลายจุด ส่งผลให้น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 2,000 ครัวเรือน รวมถึงมีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายกว่า...

ราชนครินทร์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว GreenUniversity

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนากายภาพ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินันท์ บุญรอด ร่วมนำเสนอและพาเยี่ยมชม การดำเนินงานในด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย...

ราชนครินทร์ ประชุมเชิงปฏิบัติการบทเรียนโครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะวดี กิ่งมาลา รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์...

Stay Connected

22,939แฟนคลับชอบ
3,912ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

Latest Articles