Active Learning นวัตกรรมครู สู่นวัตกรรมนักเรียน ตอนที่ 4

9

Active Learning นวัตกรรมครู สู่นวัตกรรมนักเรียน ได้นำเอานวัตกรรมการสอนของครูจาก 29 โรงเรียนตัวอย่าง ภาคกลางมาใช้จริงกับนักเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นนวัตกรรุ่นเยาว์ ให้ก้าวไปในศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here