3เฒ่าเล่าความ Active Learning จะพาเราเป็นผู้นำการศึกษาในภูมิภาค ได้จริงหรือ ??? (ตอน 2)

14

3เฒ่าเล่าความ คุยกับ ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ถึงรายละเอียดของ Active Learning จะพาเราเป็นผู้นำการศึกษาในภูมิภาค ได้จริงหรือ ???

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here