3เฒ่าเล่าความ ตอนพลังงานทดแทน

3

ในตอนนี้ 3 ผู่เฒ่าจะมาเล่าเรื่องของพลังงานทดแทนอย่างเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ว่าจะคุ้มค่าแค่ไหน และรัฐบาลควรสนับสนุนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของประชาชนให้มากกว่านี้ไหม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here