Statistiche web
PDPC จัดเสวนาสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับนานาชาติ PDPA International Conference 2024 

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) หรือ PDPC จัดเสวนาสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับนานาชาติ “PDPA International Conference 2024 : Key Global Trends in Data Privacy”  ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องวายุภักษ์ 3 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครฯ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนชาวไทยและทั่วโลกร่วมกัน“ป้องกัน-ระวัง-เข้าใจ” การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้แคมเปญ Take Control of your Data #ตะโกนให้โลกรู้ข้อมูลส่วนตัวสำคัญที่สุด  โดยได้รับเกียรติจาก  นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในงานแถลงข่าวและร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Key Global Trends in Data Privacy”  นอกจากนี้ยังมี  ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) หรือ PDPC พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย PDPA จากหลายประเทศ มาร่วมเสวนาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนทั่วโลกต้องตระหนัก

PDPA International Conference 2024
PDPA International Conference 2024
Share This