Statistiche web
แพร่ ทต.เด่นชัย ให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ รายวิชาสุขศึกษา “ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ”

เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุและ เจ้าหน้าที่กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุประจำสัปดาห์นี้ ตามกิจกรรมรายวิชาสุขศึกษา “ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ เป็นการเยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้สูงอายุ สนับสนุนผลงานผู้สูงอายุ และมอบไอศกรีมสร้างรอยยิ้มให้กับทุกท่าน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนของว่างจากบ้านแม่บังอร แซ่อึ้ง และสร้างสีสันและความบันเทิง จากดนตรีพื้นเมืองวิทยากรโดย นายพลวิทย์ พรมเชื้อ บุคลากรจากกองสวัสดิการสังคมและเพื่อเป็นการให้ความสะดวก ทางเทศบาลตำบลเด่นชัย มีรถบริการรับ-ส่งผู้สูงอายุโดย นายบรรจง สีเหลือง  และอำนวยความสะดวกโดยเจี๊ยบ&จ๋า เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเด่นชัย

“นายกเดี่ยว” นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย กล่าวว่า  ในวันนี้ได้มาให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุและ เจ้าหน้าที่กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุประจำสัปดาห์นี้ ตามกิจกรรมรายวิชาสุขศึกษา “ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ” เป็นการเยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้สูงอายุ สนับสนุนผลงานผู้สูงอายุ และมอบไอศกรีมสร้างรอยยิ้มให้กับทุกท่านด้วย

การจัดกิจกรรม วันนี้ได้รับการสนับสนุนของว่างจากบ้านแม่บังอร แซ่อึ้ง และสร้างสีสันและความบันเทิง จากดนตรีพื้นเมืองวิทยากรโดย นายพลวิทย์ พรมเชื้อ บุคลากรจากกองสวัสดิการสังคมและเพื่อเป็นการให้ความสะดวก ทางเทศบาลตำบลเด่นชัย มีรถบริการรับ-ส่งผู้สูงอายุโดย นายบรรจง สีเหลือง  และอำนวยความสะดวกโดยเจี๊ยบ&จ๋า เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเด่นชัย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Share This