Statistiche web
แพร่ ทต.ทุ่งโฮ้ง ด้วยรักและห่วงใย เป็นประธานเปิดโครงการ คัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ชุมชนหมู่ที่ 5

ที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง เป็นประธานเปิดโครงการ คัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ชุมชนหมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2567 มีผู้เข้าร่วมอบรม จากกลุ่มเป้าหมาย อสม.และประชาชนในชุมชนหมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งโฮ้ง

นายวชิรพงศ์ โกสิน กล่าวว่า ทางคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มอายุ วันนี้จึงจัดให้มีโครงการ คัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ชุมชนหมู่ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีมีผู้เข้าร่วมอบรมจากกลุ่มเป้าหมาย อสม.และประชาชนในชุมชนหมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งโฮ้งขึ้น

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Share This