Statistiche web
เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า(ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางนงลักษณ์ ตันติวิวัฒน์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เพื่อจัดหาโลหิตสำรองไว้ใช้แก่ผู้ป่วยในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงาและจังหวัดชายฝั่งอันดามัน ณ ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า (ศาลาประชาคม) ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 136 ราย ผู้บริจาคได้ จำนวน 109 ราย โลหิตที่ได้รับ จำนวน 49,050 ซี.ซี ยอดผู้บริจาคดวงตา จำนวน 12 ราย ยอดผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 12 ราย ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ขอขอบคุณ นายธำรงค์ พูดดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตะกั่วป่า และนายศิวัชฐ์  ระวังกุล นายอำเภอตะกั่วป่า ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่และประสานกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

Share This