Statistiche web
เพชรบูรณ์ จัดพิธีสมโภชพระพุทธสุวรรณเจดีย์บรรจุสารีริกธาตุ

ที่ วัดป่าเทพจักรพันธ์วนารามตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์คณะกรรมการได้มีพิธีสมโภชฉลองประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจดีย์และอัญเชิญสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานในพระพุทธสุวรรณเจดีย์ โดยมีพระเทพพัชรบัณฑิต(ถนอม ปณฺฑิโต) รองเจ้าคณะภาค4-5 (ธรรมยุต)เจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดเพชรบูรณ์(ธรรมยุต)เจ้าอาวาสวัดสนธิกรประชาราม ตำบลสะเดียง อำเภอเมอง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้นาย กฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ดร.เพชรประทุมพร ทองอุ่นเกษรา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวอัจฉรา ปันมูล ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอชนแดน นางนภาพร สังฆมาตร กิ่งกาชาดอำเภอชนแดน 

พิธีเริ่มประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานในพิธีกล่าวอัญเชิญเทวดาและประกาศต่อเหล่าทวยเทพยดาฟ้าดินถึงพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้ต่อจากนั้นพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และชัยมงคลคาถาโดยประธานในพิธีและคณะสงฆ์และพิธีถวายภัตราหารแด่พระสงฆ์และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและพิธีประทักษิณรอบพระพุทธสุวรรณเจดีย์เพื่อบูชาและน้อมระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอันประเสริฐ อย่างหาที่สุดมิได้แก่บรรดาเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและมีพิธีบวชเนกขัมมะ คือศีล ปฎิบัติธรรม โดยมี นายทวีวัฒน์ เลิศรุจิกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดงขุย นายปรัชญา ประเสริญผล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชนแดน นางรัชดา ผูกพยนต์ ผอ.ร.ร.ชนแดนวิทยาคม นางสาวนัทมน กุลเทีย ผอ.ร.ร.ดงขุยวิทยาคม นายสุรศักดิ์ เลิศรุจิกุล ประธานเถ่านั่งศาลเจ้าดงขุย พ.ต.ท.สหัส นามวิลา รองผกก.ปราบปราม สภ.ดงขุย ร่วมพิธี ทั้งนี้มี ดร.วรรณี ไทพานิช ประธานอำนวยการดำเนินงานจัดงาน และนาศราวุฒิ ยิ้มน้อย ประธานจัดงานและพระมหาอมรชัย  จารฺวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดป่าเทพจักรพันธ์วนาราม ดำเนินงานและประสานงาน โดนมี ร.ต.ต.ประเสริฐสุทธิ์  ดอกคำ รอง สว.(ป)สภ.ชนแดน อนุศาสนาจารย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปฎิบัติหน้าที่อนุศาสนาจารย์ประจำ ภ.จว.เพชรบูรณ์ทำหน้าที่ศาสนพิธีในงานสมโภชเฉลิมฉลองพระพุทธสุวรรณและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

อุดมศักดิ์ เหล็กคำ/กัญชิศา สุขเผือก/สายน้ำ เณรทอง/ภาพ/ข่าว/ภูมิภาค/

Share This