Statistiche web
เชียงใหม่ เทศบาลตำบลเชิงดอย  ปัด กวาดทำความสะอาด อาคารสำนักงาน เป็นแบบอย่างที่ดีก่อนดูแลชาวบ้าน  

นายมงคล  ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ได้นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ทำความสะอาด เก็บ กวาด ภายในบริเวณอาคาร สำนักงาน และพื้นที่โดยรอบ เพื่อความเป็นระเบียบในการจัดเก็บสิ่งของ และเพื่อความสะอาดในสถานที่ทำงาน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคนในครอบครัวเชิงดอยเป็นอย่างดี

โดยทางนายมงคลชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย กล่าวขอขอบใจ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชิงดอย”พวกเราทุกคน เราดูแลพี่น้องชาวบ้าน เราต้องดูแลบ้านของพวกเราด้วย ขอบคุณครับ” ทั้งนี้เป็นการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามเพื่อความพร้อมในการบริการชาวบ้านประชาชนต่อไป.

นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

Share This