Statistiche web
อ่างทอง ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ

ที่บริเวณห้องประชุมสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง  พลเอก เดชนิธิศ  เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วย คุณอานุสรา โรจนประดิษฐ นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนเครือข่ายทหารผ่านศึกในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งในวันนี้มีบรรดาทหารผ่านศึกที่ปลดประจำการแล้วกว่า 100 นายเดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้            

สำหรับการลงพื้นที่ จ.อ่างทอง ของพลเอก เดชนิธิศ  เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในครั้งนี้ก็เพื่อพบปะพูดคุยและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ  ได้สร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะความเป็นอยู่และสวัสดิการของเหล่านักรบทหารผ่านศึก ให้แก่เครือข่ายทหารผ่านศึกในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง  ให้เข้าใจโดยองค์การทหารผ่านศึกพร้อมแก้ไขปัญหาในเรื่องสวัสดิการต่างๆ  ที่เครือข่ายทหารผ่านศึกควรที่จะได้รับตามที่หลายฝ่ายนำเสนอมา

ทั้งนี้ สำหรับพื้นที่ จังหวัดอ่างทองได้รับการดูแลจากสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น  2,841 นาย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และข้าราชการบำนาญ  พลเอก เดชนิธิศ  เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้ทำการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้แทนเครือข่ายทหารผ่านศึก จำนวน 10 นาย และนอกจากนี้ คณะนอกจากจะได้พบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึกอย่างใกล้ชิดแล้วยังได้รับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง ความเดือดร้อน และความต้องการที่จะให้องค์การฯ ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวต่อไป

@chaijexu

อ่างทอง ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ

♬ เสียงต้นฉบับ - Chaij Exu - Chaij Exu

ภาพ-ข่าว กนกศักดิ์ / อ่างทอง

Share This