Statistiche web
อำนาจเจริญ ผอ.โครงการชลประทานเตรียมรับมือน้ำท่วมออกสำรวจปริมาณน้ำตามอ่างเก็บน้ำต่างๆเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลัน

ที่บ้านดอนว่าน หมู่ที่ 9 ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายกันตสิษฐ์ ธนพนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับ นางขนิษฐา แห่งธรรม รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ และนายอำคา สายสมุทร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ ตรวจสอบจุดเฝ้าระวังสะพานบ้านดอนว่าน คันพนังกั้นน้ำลำเซบาย กม.14 – กม.19 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัย ปี 2567 และตรวจสอบหอเตือนภัย  ณ วัดบ้านดอนว่าน  ใช้งานได้ตามปกติ

นายกันตสิษฐ์  ธนพนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญ กล่าวว่า วันนี้ตนพร้อมคณะ จนท.ชลประทานจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่สำรวจปริมาณน้ำ ในอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ที่สำคัญอ่างเก็บน้ำนี้เป็นแหล่งผลิตน้ำประปา ในการอุปโภค-บริโภค และน้ำทางการเกษตร ล่อเลี้ยงประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งก็เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง โดยปกติมีความจุทั้งหมด 49.989 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 37.17 ซึ่งก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยอยู่ หรือยังสามารถรองรับน้ำฝน ได้อีก จำนวนกว่า 31 ล้านลูกบาศก์เมตร เราได้มีการเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการ โดยนำ 10 มาตรการ รับมือฤดูฝน สู่ ก้าวแนวทางสู่6 แนวทาง การปฏิบัติในพื้นที่ ได้แก่การเก็บกักน้ำ เต็ม ประสิทธิภาพ การคาดการณ์ พื้นที่เสี่ยงจำนวน 8 จุด หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางระบบชลประทาน เร่งระบาย มีการเตรียมพร้อม เครื่องมือเครื่องจักรและการแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว แม่นยำ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการน้ำ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งในช่วงนี้ในพื้นที่ของจังหวัดอำนาจเจริญ ก็จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง แทบทุกวัน มีทั้งตกหนักและตกปานกลาง อย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็เป็นผลดีที่เราจะได้มีน้ำเก็บกักไว้ใช้ อย่างเพียงพอ ส่วนเรื่องปัญหาน้ำท่วมตามจุดต่างๆ ในปีนี้ เราได้มีการเตรียมการไว้แล้ว ประชาชนไม่ต้องเป็นห่วง หากมีเหตุการณ์ เร่งด่วนฉับพลันขึ้นมา ให้ประชาชน แจ้งหน่วยงานของทางชลประทาน และทาง ปภ .จังหวัด เข้ามาได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทางชลประทานมีการเตรียมพร้อมในการรับมือ กับอุทกภัย อันอาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกขณะ/

ภาพข่าว/ นายทิพกร   หวานอ่อน  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดอำนาจเจริญ  รายงาน

Share This