Statistiche web
อยุธยา ประชาชนแห่ขอพร หลวงพ่อธรรมจักร แน่น วัดอินทาราม เมืองกรุงเก่า ฮือฮา มัคคุเทศก์ นำญาติโยมสวดมนต์ลอดซุ้มประตู อุโบสถ เพื่อความเป็นมงคล

ที่ วัดอินทาราม ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา บรรยากาศ วันหยุดสุดสัปดาห์ วันอาทิตย์  พบว่ามีพุทธศาสนิกชน และ นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างพากันหลั่งไหลเข้า วัดทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล เดินทางมากราบไหว้ ขอพร ปิดทององค์พระพุทธรูป หลวงพ่อธรรมจักร ขจัดภัย  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ โบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ที่ประดิษฐานอยู่ภายใน อุโบสถ

โดยประชาชนที่เดินทางเข้ามากราบไหว้พระภายในพระอุโบสถแล้ว ต่างก็ใช้ศีรษะหรือสัมผัสไปให้ชิดติดกับพระหัตถ์ขวาของพระพุทธรูปที่ยกขึ้น แล้วตั้งจิตอธิษฐานขอพร ขอโชค ขอลาภ ขอให้สุขภาพแข็งแรง บางก็ขอความประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน หรือแม้แต่ขอเลื่อนตำแหน่ง หลายคนที่มาขอพรหลวงพ่อธรรมจักรพระพุทธรูปโบราณศักดิ์สิทธิ์แล้ว สมหวังตามที่ขอทั้งเรื่องของ โชคลาภ โรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงรอดซุ้มประตูโบสถ์  และ ลงนะหน้าทอง กับ พระครูปลัดยุทธนา ธนปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดอินทาราม  เพื่อเสริมสิริมงคลกับชีวิต

 แต่ที่เรียกความสนใจกับผู้ที่เดินทางมากราบไว้พระขอพร ที่วัดนี้ เมื่อพบกับ มัคคุเทศก์ น้อย ที่มาช่วยอยู่ภายในวัดแห่งนี้ ต่างพาแนะนำเดินเท้า หรือ ต่อแถว จัดความเป็นระเบียบ เรียบร้อยภายในวัด 9 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียน จากโรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากวัดมากนักมาคอยช่วยเหลือต่างๆภายในวัด

 เช่น เด็กชาย ภูฤทธิ์ เทวาค้ำสกุลภู อายุ 11 ขวบ นักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน ที่ขมักเขม่นกับการนำญาติโยมสวด ที่ด้านหน้าซุ่มประตู ทางเข้า อุโบสถ หลังจากออกมาจาก อุโบสถ เปิดเผยว่า สิ่งที่ตนเองทำคือการนำสวดก่อนออกลอดซุ้ม ประตู อุโบสถ เป็นการนำสิ่งดีๆเข้าตัว สืบสานประเพณีทางประพุทธศาสนาให้อยู่ต่อไปอย่างยาวนาน โดยตนเองและเพื่อนๆก็จะใช้ช่วงวัดหยุด เสาร์ อาทิตย์ มาช่วยวัด ช่วยทำงานต่างๆภายในวัดอีกด้วย

Share This