Statistiche web
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ จับแหล่งลักลอบผิดสุราผิดกฎหมายกลางสวนทุเรียน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

จากการนำของนายทินกร อ่องแสงคุณ สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย สรรพสามิตพื้นที่สาขาน้ำปาด หัวหน้าฝ่ายปราบปราบ และเจ้าหน้าที่สายตรวจสายที่ 3และสายตรวจที่ 4 ได้รับแจ้งจากผู้หวังว่าว่ามีการลักลอบผลิตสุราเถื่อนร่วมกลางสวนทุเรียน อ.ท่าปลา จึงได้ร่วมกันวางแผนจับกุมแหล่งผลิตสุราเถื่อนดังกล่าว ที่บริเวณเขาสวนทุเรียน หมู่ที่ 5 ต.นางพญา อ. ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ จับกุมคดีสุรา (คดีคุณภาพ)

โดยชุดจับกุมได้จอดรถโฟว์วอลและเดินเท้าขึ้นเขาต่อไปอีกระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 1 รายพร้อมของกลาง  สุราแช่ บรรจุถังพลาสติก ขนาดบรรจุ 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง ขนาดบรรจุ 100 ลิตร จำนวน 5 ถัง ขนาดบรรจุ 20 ลิตร จำนวน 7 ถัง  รวมน้ำสุราแช่ 840.000 ลิตร สุรากลั่นชนิดสุราขาว บรรจุถังพลาสติก ขนาดบรรจุ 5.000 ลิตร จำนวน 1 ถัง น้ำสุรา 5.000 ลิตร เครื่องต้มกลั่นสุรา ขนาด 100 ลิตร จำนวน 1 ชุด แป้งเชื้อสุรา จำนวน 1 ถุง ขวดพลาสติกสำหรับบรรจุน้ำสุรา จำนวน 140 ขวด และแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหารับทราบ คือข้อหา 1.ผลิตสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต  2. มีเครื่องกลั่นสำหรับทำสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต 3.มีไว้เพื่อขายซึ่งสุราที่ผลิตขึ้นโดยฝ่าฝืนมาตรา 153 วรรคหนึ่ง  4.มีไว้ในครอบครองซึ่งสุราที่ผลิตขึ้นโดยฝ่าฝืนมาตรา 153 วรรคหนึ่ง ประมาณการค่าปรับ 260,000 บาทและนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.ท่าปลา เพื่อดำเนินคดีต่อไป  

นายทินกร อ่องแสงคุณ สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ เปิดเผยว่าการกระทำผิดพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ส่วนใหญ่เป็นการลักลอบผลิตซึ่งนอกจากคุณภาพสุราจะไม่ได้มาตรฐาน เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภคยังสร้างปัญหาด้านสังคม  ซึ่งทุกปัญหาเป็นผลให้ภาครัฐต้องมีต้นทุนในการดูแลรักษาพยาบาล สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ได้มีการจัดกำลังสายตรวจปราบปรามในพื้นที่ หากพบหรือทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบผลิต หรือจำหน่ายสุรากลั่นชุมชน สามารถแจ้งโดยตรงที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-411767หรือที่สายด่วนกรมสรรพสามิต  1713

ณัฐวัฒน์   ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์

Share This