Statistiche web
รพ.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายกำจัดมะเร็งปากมดลูกหนึ่งเดียวในประเทศชาวชัยภูมิต้องปปลอดจากมะเร็งปากมดลูก

โดยการตรวจคัดกรองการติดเชื้อ HPV ให้กับหญิงไทยในจังหวัดชัยภูมิ อายุ 30-59 ปีโดยวิธีตรวจที่เลือกใช้คือการตรวจหา HPV DNA แบบระบุทุกสายพันธุ์ควานเสี่ยงสูง จากข้อมูลการระบาดของสายพันธุ์ต่างๆที่ได้มา จะเป็นข้อมูลที่สำคัญยิ่งในการเลือกวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่เหมาะสมกับประชาคนไทยโดยการตรวจคัดกรองครั้งนี้ ใช้ HPV DNA Self-sampling เพื่อให้หญิงไทยที่เขินอาย เข้าถึงการตรวจอย่างทั่วถึง

ที่ห้องประชุมชั้น5 โรงพยาบาลชัยภูมิ  ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์ ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้เดิน ทางมาเป็นประธาน จัดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายกำจัดมะเร็งปากมดลูก โดยการตรวจคัดกรองการติดเชื้อ HPV ให้กับหญิงไทยในจังหวัดชัยภูมิ โดยมี  นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ อดีต รัฐมนตรีช่วยสาธารสุข นพ.วชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ผศ.(พิเศษ)นพ. ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล สาธารณสุข ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คน

จากนโยบายด้านสาธารณสุขของจังหวัด โรงพยาบาลชัยภูมิ ได้มีแผนสอดรับนโยบาย โดยการเปิดตัวห้องปฏิบัติการกลาง กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เป็นการยกระดับคุณภาพการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลชัยภูมิ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิได้รับการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล ห้องปฏิบัติการใหม่นี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวิเคราะห์และการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยการตรวจคัดกรองการติดเชื้อ HPV ให้กับหญิงไทยในจังหวัดชัยภูมิ อายุ 30-59 ปีโดยวิธีตรวจที่เลือกใช้คือการตรวจหา HPV DNA แบบระบุทุกสายพันธุ์ควานเสี่ยงสูง โดยข้อมูลการระบาดของสายพันธุ์ต่างๆที่ได้มา จะเป็นข้อมูลที่สำคัญยิ่งในการเลือกวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่เหมาะสมกับประชาคนไทยได้ การตรวจคัดกรองครั้วนี้ ใช้ HPV DNA Self-sampling เพื่อให้หญิงไทยที่เขินอาย เข้าถึงการตรวจอย่างทั่วถึง  โดยมีเป้าหมายหลักในการค้นหาไว ป้องกันได้ รักษาหาย ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านสุขภาพในจังหวัดชัยภูมิ จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกคน

นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์ ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัญหามะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย ที่ยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของมะเร็งสตรีในประเทศ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยการเก็บตัวอย่างด้วยคนเอง (HPV DNA Self-sampling) ถือเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของเรา เพื่อให้หญิงไทยสามารถเข้าถึงการบริการตรวจคัดกรองช่วยลดอุบัติการณ์มะเร็งปากมดลูกในจังหวัดชัยภูมิได้ด้วยการตรวจที่แม่นยำและรวดเร็ว  ซึ่งจะช่วยให้การรักษาเป็นไปได้อย่างทันท่วงที และการพัฒนาคุณภาพการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในจังหวัดชัยภูมิและทุกท่านแห่งนี้ซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิให้มะเร็งปากมดลูกหมดไปจากจังหวัดเป้นจังหวัดแรกของประเทศต่อไป

ซึ่ง รพ.จะต้องมีการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยการตรวจหา HPV DNA แบบระบุทุก 14 สายพันธุ์ความเสี่ยงสูง ซึ่งปัจจุบันมีการใช้ HPV DNA Self-sampling ถือเป็นนวัตกรรมเพื่อให้ผู้หญิงไทยเข้าถึงการตรวจคัดกรอง HPV ได้โดยง่าย ทำได้ด้วยตนเอง  ลดความกลัวความอาย พร้อมทั้งระบุสายพันธุ์ได้ครอบคลุม ได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรระดับสากล เมื่อพบความเสี่ยงก็สามารถเฝ้าระวัง หรือทำการดูแลรักษาในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ศ.คลินิกเกียรติคุณ คุณนทพร บุญบุบผา CEO บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายนวัตกรรมทางแพทย์ นับเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขของประเทศ ด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ  ซึ่งทาง เอ็มพี มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับการบริการของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย คุณภาพสูง เพื่อผลถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว ดั่งเช่น การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยการตรวจหา HPV DNA แบบระบุทุก 14 สายพันธุ์ความเสี่ยงสูง ซึ่งปัจจุบันมีการใช้ HPV DNA Self-sampling ถือเป็นนวัตกรรมเพื่อให้ผู้หญิงไทยเข้าถึงการตรวจคัดกรอง HPV ได้โดยง่าย ทำได้ด้วยตนเอง  ลดความกลัวความอาย พร้อมทั้งระบุสายพันธุ์ได้ครอบคลุม ได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรระดับสากล เมื่อพบความเสี่ยงก็สามารถเฝ้าระวัง หรือทำการดูแลรักษาในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วิรัตน์ ดวงแก้ว ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ

Share This