Statistiche web
มุกดาหาร พิธา พร้อมคณะลงพื้นที่ประกาสพร้อมคืนที่ดิน คืนโอกาส คืนอนาคตให้ไทมุก

ที่โรงเรียน บ้านนาโชก ต. นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ พร้อมด้วย คณะ ฯ เดินทางด้วยรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก ซึ่งหลังจากเดินทางมาจากจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ จ.มุกดาหาร เพื่อพบปะสมาชิกและติดตามการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ จ.มุกดาหาร ภายใต้ชื่อกิจกรรม  “คืนที่ดิน คืนโอกาส คืนอนาคต ให้ไทมุก” โดยมี นายณกร ชารีพันธ์ ส.ส.มุกดาหาร เขต 2 พรรคก้าวไกล จ.มุกดาหาร, ผู้ประสานงานพรรคก้าวไกล จ.มุกดาหาร/ตัวแทนพรรค และสมาชิกพรรคก้าวไกล จ.มุกดาหาร พร้อมด้วยมวลชนสูงสุด ประมาณ 500 คนให้การต้อนรับพร้อมด้วย ณรงค์เดช อุฬารกุล สส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ลงพื้นที่บ้านนาโชก ต. นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหารมาลงตรงหน้าหอประชุมของโรงเรียน ต.นาโชกโดยมีประชาชนประมาณ 500 คนมารอต้อนรับด้วยพวงมาลัยดอกดาวเรืองเต็มคอก่อนนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้เดินไปปลูกต้นไม้อยู่หน้าหอประชุมเพื่อเป็นที่ระลึกก่อนเข้าห้องประชุม ได้มีเลขาธิการสถาบันเครือข่ายผู้ผลิตยางพารา  อ.เลิงนกทา จ.ยโสธรมา ยื่นหนังสือกรณี ประสบปัญหาจากการ แปรรูปยางพาราเป็นแบริเออร์ 12,300 กม. จากรัฐบาลที่แล้วเนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนโครงการต่อเนื่อง

โดยนายพิธาฯ เสนอปัญหาเรื่อง เบี้ยยังชีพ 3๐๐๐ บาทค่าอุปกรณ์การเรียนแก่ศูนย์เด็กเล็ก, เพิ่มเงินสงเคราะห์เด็กแรกเกิด และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ประปาไฟฟ้าโดยนายศุภโชติ ไชยสัจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 24คณะทำงานด้านพลังงาน กล่าวถึงกรณี การคัดค้านโรงไฟฟ้าพลังงานลม พื้นที่ ต.นาโสก จะมีการพิจารณาโดยคณะกรรมธิการใน 3 ก.ค.7 เพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไปณกรฯ เสนอขอให้มีการแจกโฉนดให้แก่ประชาชน  และขอขอบคุณ นายพิธาฯ และคณะ ที่ลงพื้นที่มารับฟังปัญหา รอบหน้าขอให้พี่น้องเลือกก้าวไกลทั้ง 2 ระบบ  นายพิธาฯ กล่าวขอบคุณที่ชาว จ.มุกดาหารให้คะแนนกว่าเจ็ดหมื่นสามพัน ทราบว่าพี่น้อง ต.นาโสกฯ มีปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน และมีการเดินทางไปยื่นหนังสือที่ระฐสภา กทม. ตนจึงต้องเดินทางมารับฟังปัญหาในวันนี้ รับทราบว่ามีโรงงานพลังงานลมเข้ามาใช้พื้นที่ ต.นาโสกฯ อย่างง่ายดาย ส่วนราษฎรในพื้นที่กลับขอใช้พื้นที่อย่างยากลำบาก เป็นความเลื่อมล้ำทางสังคมอย่างชัดเจน พรรคจึงมีนโยบายเปลี่ยน สปก.4-01 เป็นโฉนด เพื่อแปลงทรัพย์สินเป็นทุน จะได้เข้าถึงระบบการเงินได้ง่ายขึ้น พรรคมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือประชาชน ในเรื่องที่ดินในยุคเรา อนาคตกระจายอำนาจให้ชาวมุกดาหารสามารถเลือก ผวจ. ได้ด้วยตัวเอง และขอขอบคุณสำหรับแรงสนับสนุนตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ถ้าเราไม่ปล่อยมือกันครั้งหน้ายกจังหวัดแน่นอน เรามาเปลี่ยนแปลงมุกดาหารอีสานประเทศ ไปด้วยกัน ไม่หวั่นไหวหรือต้องขายวิญญานเพื่อให้พรรคอยู่รอดได้ มั่นใจ รากฐานแข็งแรง หากถูกยุบ ‘ถึงแม้จะเปลี่ยนชื่อพรรค เปลี่ยนสีพรรค เปลี่ยนโลโก้พรรค’ ก็ไปต่อได้จากนั้นนายพิธาฯพร้อมคณะเดินทางไปเยียมชมสินค้าที่ตลาดอินโดจีนในแขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร.

นิรันดร์ ไชยชุติกาญจน์ มุกดาหาร

Share This