Statistiche web
พังงา ซ้อมเสมือนจริงพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบัญชา ธนูอินทร์ ปลัดจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ศาลเจ้าบุ๋นเถ้าก๋ง ม.3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา และพระอุโบสถวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อำเภอเมืองพังงา

ทั้งนี้ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 จังหวัดพังงากำหนดฤกษ์ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ศาลเจ้าบุ๋นเถ้าก๋ง ม.3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา ฤกษ์เวลา 14.49 น. จากนั้น ในวันที่ 7 กรกฎาคม ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อำเภอเมืองพังงา ฤกษ์เวลา 17.09 น. และในวันที่ 8 กรกฎาคม ประกอบพิธีเวียนเทียน สมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณพระอุโบสถวัดประชุมโยธี อำเภอเมืองพังงา เช่นเดียวกัน ฤกษ์เวลา 12.00 น.

จังหวัดพังงา จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมสวมใส่เสื้อหรือชุดโทนสีเหลือง ประกอบพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ตาม วัน เวลา สถานที่ประกอบพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

Share This