Statistiche web
พะเยา ฮือฮา!!มะเขือแจ้ ออกลูก มีตามีปาก ยิ้มตะมุตะมิ

พบต้นมะเขือแจ้หรือมะเขือเสวย ที่ออกผลแปลก สีเหลืองมีหน้าตาปาก ภายใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา บริเวณสวนดอกพระตำหนักกว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา  โดยพบต้นมะเขือแจ้ ออกแซมในพุ่มต้นชวนชม และออกลูกมา 3 ลูกและพบมีลูกมะเขือแจ้แปลก 1ใน 3 ลูก แปลกมีตามีปากเหมือนมีคนมาเขียนไว้ เหมือนกับยิ้ม ซึ่งบริเวณดังกล่าวไม่มีผู้คนเข้ามาและต้นมะเขือแจ้ก็ออกลูกหลบอยู่ในพุ่มต้นชวนชมจึงสร้างความแปลกและฮือฮาให้กับคนที่มาพบเห็นปกติมะเขือจะมีผลเรียบเนียนแต่ต้นนี้ออกลูกมีตามีปากตะมุตะมิแปลกกว่าต้นอื่น

จากการสอบถามลุงตาน คนพบต้นมะเขือแจ้ ออกลูกยิ้ม  กล่าวว่า ได้มาเดินเล่นในสวนดอก พระตำหนัก ได้สังเกตุเห็นต้นมะเขือแจ้หรือมะเขือเสวยออกต้นแซมอยู่กลางพุ่มดอกชวนชมในสวนดอกพระตำหนักกว๊านพะเยา สูงประมาณ 1 เมตรซุกอยู่กลางพุ่มชวนชมออกลูกผลมา 3 ลูกและเน่า 1 ลูกมีห้อยคู่ด้วยกันแปลก เป็นสีเหลือง และมีลูกหนึ่งมีลักษณะมีตามีปากตะมุตะมิ คริคริ เหมือนใบหน้าคนยิ้มจนเป็นที่แปลกตากับตนเองที่มาพบเห็นเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งบริเวณดังกล่าว ตนเองได้มาจอด รถ รอรับ นักเรียน ทุกวัน แต่ไม่เคยสังเกตและวันนี้ เดินผ่าน จึงสังเกตเห็น มะเขือ แจ้ออกลูกสีเหลืองมีตาและมีปากยิ้ม

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

Share This