Statistiche web
พะเยา ทึ่ง พรานล่าผึ้งป่ารังใหญ่เท่ากระด้งโดยไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกัน

พรานล่าผึ้งป่าช่วงหน้าฝนที่ทำรังตามต้นไม้ในป่า เพื่อนำน้ำผึ้งและรังมากิน ได้คุณค่าทางโภชนาการ สูง และขายได้ราคาดี  นายนิวัฒน์ สมศักดิ์ อายุ 43 ปี พาผู้สื่อข่าวเข้าล่าตีผึ้งป่าในสวน ป่า ตำบลเวียง อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ซึ่งมีผึ้งป่าผึ้งหลวงทำรังบริเวณ ต้นไม้ใหญ่ สูงกว่า 5 เมตร โดยผึ้งป่าทำรัง ติดกับกิ่งไม้ ยาวกว่า 2 เมตร พรานล่าผึ้งจึงได้ปีนขึ้นต้นไม้โดยไม่ใส่ชุดป้องกันใดๆแล้วใช้อุปกรณ์ไล่ตีผึ้งป่าจนหนีแตกรัง โดยใช้ควันไฟสุมไล่ตัวผึ้งจนเหลือทิ้งไว้  และตัดเอารังผึ้ง ลงมาเพื่อเอาน้ำผึ้งและรังตัวอ่อนไว้กินและขาย

จากการสังเกตรังผึ้งป่าที่อยู่ที่ทำรังบริเวณตามกิ่งต้นไม้ใหญ่ พบ รังผึ้งมีขนาดใหญ่เท่ากระด้งหรือประมาณ 2 เมตร โค้ง เหมือนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว มีตัวผึ้งเกาะอยู่เต็ม ซึ่งรังผึ้งหลวงหรือ ผึ้งป่าที่มาทำรัง จะมีขนาดใหญ่ และอยู่ที่สูง ทำให้พรานล่าผึ้ง ต้องใช้ไม้ลิ้ม ตอกต้นไม้ใหญ่เป็นบันไดเหยียบเพื่อ ปีนขึ้นไปตีผึ้งเอารัง และนำมารับประทานและขาย

@chaijexu

พะเยา ทึ่ง พรานล่าผึ้งป่ารังใหญ่เท่ากระด้งโดยไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกัน

♬ เสียงต้นฉบับ - Chaij Exu - Chaij Exu

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

Share This