Statistiche web
พะเยา ฉก.ทัพเจ้าตาก สร้างฝายชะลอน้ำ ชายแดน อ.ภูซาง

กองกำลังผาเมือง โดย หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก จัดกำลังพลจาก กองร้อยทหารพรานที่ 3106 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 315 กองกำลังผาเมือง, ฝ่ายปกครองอำเภอภูซาง, อุทยานแห่งชาติภูซาง, ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชน บ.ทุ่งแขม และเครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ (แบบผสมผสาน) จำนวน 1 ฝาย บริเวณ ลำห้วยตาดดิน บ้านทุ่งแขม หมู่ที่ 9 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 และเพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพป่า ชะลอความชุ่มชื้นให้กับป่า รวมทั้งฝายยังจะสามารถกักเก็บน้ำเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร ต่อไป

Share This