Statistiche web
ผู้ว่าฯ แพร่ “แจ้งเฝ้าระวัง” รับมือน้ำไหลหลากและท่วมฉับพลัน พร้อมเร่งอนุมัติ งบลอก รื้อ สิ่งกีดขวางทางน้ำ ท้ายอ่าง 5 อ่างเป็นการด่วน

นางสาวรำพู จันต๊ะปะตุ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการลอก รื้อ กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำแม่พวก พื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัยฯ  โดยทางทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ได้นำเครื่องจักรกลดำเนินการลอก รื้อ กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำโดยได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการดำเนินงานได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

ส่วน นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ได้เร่งอนุมัติให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ เป็นหน่วยดำเนินการลอก รื้อ สิ่งกีดขวางทางน้ำ จำนวน 42 จุด ในพื้นที่อำเภอเด่นชัย สูงเม่น ลอง วังชิ้น ร้องกวาง และหนองม่วงไข่ โดยใช้งบประมาณในเชิงป้องกันหรือยับยั้งฯ เพื่อลดผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ท่วมบ้านเรือนประชาชน ในระหว่างวันที่ 12-26 มิถุนายน 2567 โดยขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าดำเนินการ

ทั้งนี้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ แจ้งเตือนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำแม่สะกึ๋น ต.สะเอียบ อ.สอง, อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำแรมเหนือ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย ปริมาณน้ำในอ่างเต็ง 100% อ่างเก็บน้ำห้วยเปาะ อ.สอง  อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ต๋ำ อ.สอง และอ่างเก็บน้ำห้วยยอย อ.หนองม่วงไข่ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 80-90%

จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยท้ายอ่างเก็บน้ำ ทั้ง 5 อ่าง ติดตามสถานการณ์น้ำจากชลประทานอย่างใกล้ชิด เตรียมเก็บน้ำ และเก็บสิ่งของขึ้นสู่ที่สูง เกษตรกรควรเตรียมป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลิตการเกษตรไว้ด้วยในช่วงนี้

ธีรพงษ์ ธงออน /แพร่

Share This