Statistiche web
ผู้ว่าฯแพร่ “นำทีม” ลงนามเปิดตัว ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) แห่งใหม่ หนึ่งใน 10 จังหวัดนำร่อง

นายชุติเดช มิจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายประทีป บินชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมประกาศจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบแห่งใหม่ (New TCDC) ใน 10 จังหวัด และร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่มมือเรื่องโครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบแห่งใหม่(NEW TCDC) ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน

นายชุติเดช กล่าวว่า ต้องขอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ภาคเอกชน ทีมที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ที่และทุกภาคส่วนในจังหวัดแพร่ที่ร่วมกันขับเคลื่อนผลักดันให้จังหวัดแพร่ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 10 จังหวัดนำร่อง จัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบแห่งใหม่ ที่บริเวณลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ซึ่งจังหวัดแพร่มีความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่ บุคลากร และงบประมาณ รัฐบาลโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA จะสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ โดยจะเริ่มในช่วงปี 2568 นี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า จังหวัดรับนโยบายจากรัฐบาลเพื่อสร้างคน เพิ่มทักษะในโครงการจัดตั้งศูนย์ TCDC แห่งใหม่ ให้คนแพร่เข้าถึงการเรียนรู้ การพัฒนาด้านต่างๆ ให้ภูมิปัญญาแต่ละพื้นที่ ออกมาเป็นรูปธรรม ทางด้านอาหาร ดนตรี รวมถึงวิถีชีวิต ซึ่งการเข้าไปพัฒนาทักษะตรงนี้ จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพราะเป็นสิ่งที่ดำเนินการ สอดคล้องกับนโยบาย 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์ และการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้ ซึ่งจังหวัดแพร่มีความพร้อมทุกด้าน

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Share This