Statistiche web
ปทุมธานี เอกพจน์สั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงผอ.กองช่างแตะถ่วงไม่เซ็นฎีกาเบิกจ่ายให้ผู้รับเหมา

จากกรณีโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.2. พร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมเขื่อนกันดิน ค.ส. เลียบคลองระบายที่ 2 (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 6 ต.คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ทั้งหมดมี 6 โครงการระยะทาง 6 กิโลเมตร งบประมาณ 200 กว่าล้านบาท ของเทศบาลเมืองคลองหลวง  ซึ่งนายคงภพ จานทองธิติ , นายยงยุทธ บุญคำภา , ชัยฤทธิ์ วศินสมบัติ ผู้รับเหมาทั้ง 3 บริษัทฯได้ทำหนังสื่อร้องศูนย์ดำรงธรรมไม่ได้รับเงินค่าจ้างจำนวน 7 งวดหลังจากที่ได้มีการส่งงานกันเรียบร้อยแล้วมีการตรวจรับถูกต้องโดยคณะกรรมการตรวจรับซึ่งมีช่างคุมงานเป็นกรรมการตรวจรับงาน  เป็นขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง   แต่ผู้รับเหมาทั้ง3 บริษัทฯ ก็ยังไม่ได้รับเงินซึ่งก็ผ่านมา 3 เดือน รวมเป็นเงินกว่า 15 ล้านบาท

นายเอกพจน์  ปานแย้ม  นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง  กล่าวว่าที่ผู้รับจ้างเขาไปร้องศูนย์ดำรงธรรมซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้เคยร้องมารอบหนึ่งแล้วแต่เรื่องมันเงียบไป  ในเนื้อหาของผู้ที่ร้องเขาจะพุ่งเป้าไปที่นายธีรธัต  ฉ่ำแฉล้ม ผอ.กองช่างเทศบาลเมืองคลองหลวง ไม่ยอมเซ็นหน้าฎีกาเบิกจ่ายซึ่งเป็นกระบวนการขั้นตอนของการเบิกจ่ายตามระเบียบของการเบิกจ่ายกระทรวงมหาดไทย  เมื่อมีผู้รับจ้างทำงานเสร็จแล้วส่งงานเรียบร้อยแล้วมีการตรวจรับถูกต้องโดยคณะกรรมการตรวจรับจะมีช่างคุมงานเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารสัญญาเมื่อตรวจรับเสร็จก็เสนอตามขั้นตอนมีการจัดทำฎีกาเพื่อเบิกจ่ายให้กับผู้รับเหมาภายใน 5 วัน  ปรากฏว่าผอ.กองช่างคนนี้ไม่ยอมเซ็นหน้าฎีกา  ซึ่งในฐานะที่เป็นช่างเป็นหน่วยในการจัดทำโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถนนประปาไฟฟ้าก็อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง  และเป็นนโยบายของฝ่ายบริหารที่ต้องพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นนโยบายที่คณะบริหารได้วางไว้แล้ว  ทม.คลองหลวง   จึงพัฒนาถนนเลียบคลองสองฝั่งตะวันตก เดิมมีพื้นผิวจราจรแค่ 4 เมตรที่มีการสร้างมาตั้งแต่สมัยเป็นสุขาภิบาลคลองหลวง แต่เป็นพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของชลประทานซึ่งเป็นที่ของราชพัสดุให้ชลประทานเป็นผู้ใช้   กองช่างเป็นหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการในการไปสำรวจออกแบบแล้วก็ทำโครงการขึ้นมาเพื่อเข้าสู่สภาในการขอความเห็นชอบจากสภาซึ่งก็เป็นหน้าที่ของกองช่างเพราะฉะนั้นเรื่องการขออนุญาตหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นหน้าที่ของกองช่าง เพราะเป็นหน่วยที่จัดทำโครงการและในเรื่องของการเบิกจ่ายก็เป็นหน้าที่ของกองช่าง เริ่มต้นตั้งแต่ในการจัดทำฎีกาเพื่อเสนอคลังและก็ผ่านมายังปลัดจนกว่ามาถึงนายกเทศมนตรี  

หลังจากที่มีการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วผู้รับจ้างเข้าดำเนินการลงเข็มฐานรากเขื่อนเสร็จไปร่วมๆ 80% ก็มีหนังสือสั่งระงับการก่อสร้างจากชลประทาน  ในขณะเดียวกันผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จไปในงวดงานโดยแบ่งออกเป็นงวดๆไปตามสัญญาเมื่อเสร็จงวดงานก็ต้องมีการส่งงานก่อนที่จะมีหนังสือสั่งระงับจากชลประทาน  จึงได้สั่งให้ปลัดเทศบาลกองช่างและนิติกรเข้าไปคุยกับทางชลประทานรังสิตเหนือถามถึงสาเหตุว่ามีอะไรที่จะต้องแก้ไขปรับปรุง เพราะในเนื้อหาหนังสือที่ชลประทานสั่งระงับการก่อสร้างระบุว่าเป็นการรุกล้ำลำคลองและเป็นการกีดขวางทางน้ำ ตามที่สังคมและประชาชนได้เห็นนั้นไม่ได้มีการกีดขวางทางน้ำแต่อย่างใด  การที่ ทม.คลองหลวงทำเขื่อนดินเพื่อต้องการขยายผิวการจราจรเนื่องจากปัจจุบันนี้เมืองคลองหลวงเจริญเติบโตมากมีการขยายตัวประชากรมากขึ้นปริมาณรถทั้งในเขตพื้นที่และรถอยู่ด้านนอกได้เข้ามาใช้เส้นทางร่วมจำนวนมากแต่ละวัน ดังนั้นตนเองมองว่าการพัฒนาตรงนี้ต้องการจะขยายถนนจาก4เมตรเป็น6เมตรเพื่อรองรับประชาชนที่ใช้เส้นทางร่วมกันซึ่งหลังจากที่ชลประทานสั่งระงับทางเทศบาลเมืองคลองหลวงก็แจ้งไปยังผู้รับเหมาให้หยุดเข้างานหรือหยุดทำงาน  แต่ช่วงที่เราสั่งหยุดทำงานผู้รับจ้างมีการส่งงานไปแล้วหลายงวดแต่ฎีกาก็ไปคาอยู่ที่ผอ.กองช่างทม.คลองหลวงในชุดแรกมี 4 ฎีกาที่ยังคาอยู่โดยที่ผอ.กองช่างไม่ยอมเซ็นหน้าฎีกาโดยอ้างเอาเรื่องของการระงับการก่อสร้าง ตนและปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวงก็แจ้งไปว่าการเบิกจ่ายต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย ผู้รับเหมาส่งงานแล้วมีการตรวจรับถูกต้องแล้วผอ.กองช่างต้องทำฎีกาเบิกจ่ายถ้าจะมีบันทึกความเห็นแย้งก็สามารถทำได้ แต่ตัว ผอ.กองช่างต้องเซ็นหน้าฎีกา  เพราะฉะนั้นผู้รับจ้างที่เข้ามาทั้ง 3 บริษัทเขาเข้ามาถูกต้องตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding เพราะมีสัญญาเกิดขึ้นแล้วเขาก็ปฏิบัติตามสัญญาทำงานตามสัญญาดังนั้น ทม.คลองหลวงที่เป็นผู้ว่าจ้างก็ต้องดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายให้กับเขาเมื่อเขาทำงานเสร็จ     

ต่อมาตนเองได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ท่านมากับอธิบดีกรมชลประทาน รองอธิบดี ผอ.สำนักชลประทานที่ 11ก็ได้ลงมาดูหน้างาน ท่านเห็นแล้วก็ได้สั่งงานกับอธิบดีกรมชลประทานเลย  ว่าให้เขาหยุดงานทำไมระงับไปได้อย่างไรมันติดขวางทางน้ำตรงไหนที่เขาทำนี้เขาใช้งบประมาณท้องถิ่นของเขา  และสั่งการด้วยวาจาโดยขอให้รีบผ่านเรื่องอนุญาตลงมาให้ดำเนินการต่อโดยท่านรัฐมนตรีได้แจ้งมาทางตนเองว่าให้เทศบาลแจ้งผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการได้เลยแต่ทางผู้รับเหมาก็ไม่สามารถเข้ามาทำงานได้เพราะว่าเขาขาดเงินทุนหมุนเวียน  ปัญหาหลักคือเกิดผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางร่วมกัน 

ตนเองออกคำสั่งไปหลายครั้ง แต่ ผอ.กองช่างก็ไม่ยอมเซ็นฎีกาเบิกจ่าย  ตนเองออกคำสั่งไปหลายครั้ง จึงมองว่ามีเจตนาละเว้นจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย  ก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง และก็มีการคักค้านแต่ก็ได้ส่งเรื่องเข้าไปที่จังหวัดหมดแล้ว  การรายงานไม่ปฏิบัติหน้าที่ของ ผอ.กองช่างก็ส่งไปที่จังหวัดหมดแล้วเช่นกัน  ในส่วนล่าสุดเป็นฎีกาอีก3ชุด ที่ ผอ.กองช่างไปเซ็นหน้าฎีกาส่งผลกระทบความเสียหายต่อผู้รับจ้าง ซึ่งเรื่องทั้งหมดอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี.

ภาพ-ข่าว ธีทัต อุ้มญาติ จ.ปทุมธานี

Share This