Statistiche web
ปทุมธานี สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย ร่วมกับ ม.อ๊อกซ์ฟอร์ด วิจัยกรรมฐานโบราณ

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดเผยถึง สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) ประเทศนิวซีแลนด์  MoU ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ เพื่อวิจัยด้านกรรมฐานโบราณในพระพุทธศาสนาเถรวาท นับว่าเป็นโครงการความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ที่สำคัญระดับโลก

เนื่องในวาระ อายุวัฒนมงคล ครบรอบ 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย (22 เมษายน 2567) องค์สถาปนา สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (Dhammachai International Research Institute :  DIRI) ประเทศนิวซีแลนด์ ทางสถาบัน ได้ร่วมลงนาม ความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะเอเชียและตะวันออกกลางศึกษา (AMES) แห่งมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด (University of Oxford) ประเทศอังกฤษ สำหรับการลงนามครั้งนี้ จัดขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 ที่มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด โดยมี พระมหาสุธรรม สุรตโน ป.ธ.9, ดร. ประธานอำนวยการ สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) ประเทศนิวซีแลนด์ ผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรม และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทนลงนาม ร่วมกับตัวแทนของมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด คือ ศาสตราจารย์เคท ครอสบี้ จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด ผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนาเถรวาท ชั้นแนวหน้าของโลก นับเป็นก้าวสำคัญ ในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยกรรมฐานโบราณ เพื่อประยุกต์ใช้ และเผยแพร่ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาเถรวาทให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ด้าน พระมหาสุธรรม สุรตโน ป.ธ.9, ดร. กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาส ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และทักษะทางการวิจัย ระหว่างสององค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในกรรมฐานโบราณ และเผยแพร่ผลการวิจัย เพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ ในโครงการนี้ ทีมนักวิจัยจากทั้งสองสถาบัน จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยมุ่งหวังที่จะนำความรู้ และประสบการณ์ มาพัฒนางานวิจัยด้านกรรมฐานโบราณอย่างต่อเนื่อง เป็นลำดับต่อไป.

Share This