Statistiche web
ปทุมธานี ประชาชนผู้นำชุมชนนักวิชาการกับสส. ก้าวไกลร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรล

ที่ห้องประชุมโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประชาชนจำนวน 200 คน ร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรล ในการจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย รศ.ดร.สกุล ห่อวโนทยาน ผู้จัดการโครงการฯ , รศ.ดร.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ รองผู้จัดการโครงการฯ , ศ.ดร.พนกฤษณ คลังบุญครอง ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งสาธารณะ , นายธานี นันทวัฒนาศิริชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการขนส่ง , นายสัมพันธ์ สัญญา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา ส่วนบรรยากาศการประชุมสัมมนาในวันนี้ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงการที่ดียิ่งขึ้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการ ซึ่งมีทั้งหน่วยงานระดับจังหวัดและระดับอำเภอที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน รวมทั้งภาคเอกชนและธุรกิจ โดยการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดปทุมธานี และเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ ว่ามีทั้งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ พร้อมนำเสนอรายละเอียดของแนวเส้นทางนำร่อง รูปแบบ และโครงสร้างทางวิ่ง รวมทั้งแนวทางการคัดเลือก ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดปทุมธานี ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ตลอดจนแผนการพัฒนาที่มีความเหมาะสมและมีความต่อเนื่องกับโครงข่ายของการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน

ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีรังสิต กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2 ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มาร่วมร่วมฟังและแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่เราจะทำให้การขับเคลื่อนระบบขนส่งมวลชน ของจังหวัดปทุมธานีได้พัฒนาขึ้น ปัจจุบันได้มีการออกแบบการขนส่งในหลายๆทาง แต่ความเป็นไปได้ผมมองว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุด จะเกิดมลพิษหรือกระทบกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนน้อยที่สุด สำหรับการขนส่งทางน้ำหรือทางเรือ ซึ่งในการบริหารจัดการน้ำยังไม่ยังยืนจะทำให้ระบบขนส่งทางน้ำจะไม่เกิดขึ้น ส่วนการทำทางด่วนหรือการบริการทางสาธารระด้านอื่นๆ ผมคิดว่าจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์และทำได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ยิ่งวันนี้มีพี่น้องประชานได้เสนอแนวคิดในสถานีต่างๆ ผมมองว่าเราเริ่มก้าวไปข้าวหน้าได้เร็วมากขึ้นแล้ว ต้องขอบคุณโครงการดีๆ ตรงนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย และคณะผู้วิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ช่วยกันขับเคลื่อนให้ก้าวผ่านระยะที่ 2 นี้ออกไป จึงอยากให้กำลังใจ และให้ทุกส่วนช่วยกัน ซึ่งในพื้นที่ของนครรังสิตเองมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปด้วยกัน ในอนาคตพื้นที่เหล่านี้จะมีมูลค่าสูงมากขึ้น หากเราไม่ก้าววันนี้ เราไปก้าวเอาวันข้างหน้า เดี๋ยวเราจะก้าวไม่ได้เลยด้วยซ้ำ

นายสกล สุนทรวาณิชย์กิจ สส.ปทุมธานี พรรคก้าวไกล เขต4 กล่าวว่า ในพื้นที่ของผมจะเป็นพื้นที่เทศบาลนครรังสิต เทศบาลคลองหลวง ตำบลสวนพริกไทย และอำเภอเมืองปทุมธานี ในการสัมมนาครั้งนี้ซึ่งทุกคนทราบคือปัญหาการขนส่งสาธารณะเป็นปัญหาอันดับ 1 ของจังหวัดปทุมธานี รถติดมาก เดินทางไม่ได้ ในปัจจุบันเรามีรถไฟเส้นทางหลักเข้ากรุงเทพฯ แต่มาจบเพียงแค่สถานีรังสิต และเส้นทางด้านคูคต ซึ่ง 2 เส้นทางนี้ไม่เชื่อมต่อกัน หากเรามีระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อมกันในจังหวัดปทุมธานีจะทำให้ชาวปทุมธานีมีทางเลือกมากขึ้นในการเดินทาง ในส่วนของโครงการศึกษาฯในวันนี้ ผมมองว่ามีการคำนวณตัวเลขและสตอรี่ต่างๆ มีการทำการบ้านมาได้ดีระดับหนึ่ง แต่ก็มีหลายปัจจัยที่ผู้ศึกษายังคาดไม่ถึง ได้มีคำแนนนำจากประชาชนในหลายๆ ท่านที่เข้ามาร่มสัมมนาวันนี้ได้เสนอเข้าไป แต่จะดียิ่งขึ้นหากมีประชาชนมากกว่านี้ เมื่อมีโอกาสครั้งหน้าขอเชิญพี่น้องประชาชนมาร่วมเข้ามารับฟังโครงการนี้กันเยอะๆ จะได้ออกแบบความคิดเห็นกันว่าเราต้องการอะไรผู้ใช้งานสำคัญที่สุด.

ภาพ-ข่าว ธีทัต อุ้มญาติ จ.ปทุมธานี

Share This