Statistiche web
นายกเทศบาลกรุงเก่า จับมือวังช้างแลเพนียดอยุธยา นำขบวนช้าง10 เชือก ร่วมกิจกรรม “เดินวิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

าที่ร้อยตรี ดร.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางรุ่งรัศมี สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา  คณะสมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ  พร้อม นายลายทองเหรียญ มีพันธ์  เจ้าของวังช้างอยุธยา ประธานชมรมพระคชบาล นายเรียงทองบาท มีพันธ์ รองผู้อำนวยการวังช้างแลเพนียด  นำช้าง 10 เชือก เข้าร่วมกิจกรรม “เดินวิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ โดยโครงการดังกล่าวมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำหัวหน้าส่วนราชการประชาชน 1,072 คน ร่วมกิจกรรม โดยทำการปล่อยขบวน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังเก่า 

  โดยกระทรวงมหาดไทยจัดโครงการ “เดินวิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ซึ่งจะมีการเดินวิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ จากจังหวัดต่าง ๆ มายังกระทรวงมหาดไทย การจัดกิจกรรมเดินวิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมครั้งสำคัญที่ประชาชนจะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกันเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง  อีกทั้งส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนหันมาดูแลสุขภาพเพื่อทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย

Share This