Statistiche web
นครราชสีมา อ.ปากช่อง ภาคเอกชนระดมทุนสร้างอาคารโรงเรียน 7.5 ล้านบาท

นครราชสีมา อ.ปากช่อง ภาคเอกชนระดมทุนสร้างอาคารโรงเรียน 7.5 ล้านบาท

นายสุรพันธ์  ศิลปะสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบอาคารเรียน ”สุขมาก” พร้อมอุปกรณ์การเรียน ห้องน้ำ อุปกรณ์การออกกำลังกาย โรงเรียนบ้านโศกน้อย ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 ด้วยงบประมาณจำนวน 7.5 ล้านบาท โดยมี“ นายอาทิตย์ ลิ้มไพศาล ผู้บริหารเครือสนามกอล์ฟบางปะกง ริเวอร์ไซด์ คันทรี่ คลับ และเขาใหญ่คัน ทรี่ คลับ ,นายวรวุฒิ อ้นอารี ผู้จัดการทั่วไป โครงการ มิราเคิ้ลไฟว์ เขา ใหญ่  นายประเสริฐ ปราสาททองโอสถ พร้อมด้วยกลุ่มร่วมใจพัฒนาโรงเรียนบ้านโศกน้อย นายสารเดช สุทัศน์ ณ อยุธยา นางสาวปรียาดา ประสานงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโศกน้อย ครู ผู้ปกครองนักเรียน กำนัน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น  เข้าร่วมพิธีมอบอาคารโรงเรียน

นายวรวุฒิ อ้นอารี ผู้จัดการทั่วไป โครงการ มิราเคิ้ลไฟว์ เขา ใหญ่  กล่าวว่า   โรงเรียนบ้านโศกน้อย ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง ถือเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่อยู่ไกรปืนเที่ยงใกล้แนวเขตอุทยานฯเขาใหญ่ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียน 54 คน ครู 5 คน แบ่งเป็น 8 ระดับชั้นเรียน ปัจจุบันมีอายุกว่า 52 ปี มีจำนวนห้องเรียนเพียง 4 ห้องเรียน หนึ่งห้องเรียนสอนสองชั้นเรียน สภาพชำรุดทรุดโทรม แสงสว่างไม่เพียงพอ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การเรียนการสอน และอาจเกิดอันตรายต่อนักเรียนขึ้นได้ เห็นแล้วน่าสงสารเด็กและบุคลากร

จึงได้นำเรื่องไปปรึกษา นายอาทิตย์ ลิ้มไพศาล ผู้บริหารเครือสนามกอล์ฟบางปะกง ริเวอร์ไซด์ คันทรี่ คลับ และเขาใหญ่คัน ทรี่ คลับ และได้ร่วมกันจัดตั้ง “กลุ่มร่วมใจพัฒนาโรงเรียนบ้านโศกน้อย” ขึ้นมาเพื่อหาวิธีการช่วยเหลือฟื้นฟู  พร้อมลงพื้นที่สำรวจ พบว่าสิ่งที่โรงเรียนบ้านโศกน้อยยังคงขาดแคลน มีดังนี้ ห้องเรียนที่มีไม่เพียงพอแก่ความต้องการ แสงสว่างมีไม่เพียงพอ เป็นอันตรายต่อสายตา  ระบบไฟฟ้าที่เก่า ไม่มีการปรับปรุง  ห้องน้ำของเด็กเล็กที่อยู่ไกลจากอาคารเรียน

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มร่วมใจพัฒนาโรงเรียนบ้านโศกน้อย จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียน หลังใหม่เป็นอาคาร 2 ชั้นใต้ถุนโล่งขนาด 545 ตร.ม. เพื่อเพิ่มจำนวนห้องเรียนให้เพียงพอต่อจำนวนชั้นเรียน และบูรณะซ่อมแซมอาคารหลังปัจจุบันขนาด 440 ตร.ม. ให้สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย โดยวางแผนการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนช่วงปิดเทอมใหญ่ปี 2567 ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 75 วัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 การดำเนินงานที่ผ่านมา ได้มีกลุ่มสถาปนิก วิศวกร และคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่น รับอาสาออกแบบอาคารที่ต่อเติม และปรับปรุงอาคารเดิม พร้อมประเมินราคาเสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมูลราคา และคัดเลือกผู้รับเหมาให้ได้ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2567

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านโศกน้อย เป็นการมอบโอกาสด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความสำเร็จในอนาคตของนักเรียน ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน คณะทำงานสนามกอล์ฟเขาใหญ่ ดันทรี่ คลับ มีความยินดีขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เพื่อสร้างอนาคตให้กับเยาวชนไทย ช่วยให้เด็ก ๆได้รับการศึกษาที่ดี และเติบโตเป็นพลเมือง ที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป ทำให้เด็กและครู มีความพึงพอใจ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐแม้แต่บาทเดียว

@chaijexu

ปากช่อง ภาคเอกชนระดมทุนสร้างอาคารโรงเรียน 7.5 ล้านบาท

♬ เสียงต้นฉบับ - Chaij Exu - Chaij Exu

ภาพ-ข่าว ปัญญา ผู่สื่อข่าว อ.ปากช่อง

Share This