Statistiche web
นครปฐม ครบรอบ 60 ปี “การเติบโตเพื่อร่วมพัฒนาสังคม”โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

ที่อำเภอสามพราน ณ ห้องประชุมยอห์นที่ 23 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดแถลงข่าวการจัดงานฉลองครบรอบ 60 ปี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มีกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลฉลองครบรอบ 60 ปีฯ “JOSEPH CONCERT” 60th Anniversarr a Better Society “ครบรอบ 60 ปี การเติบโตเพื่อร่วมพัฒนาสังคม” ซึ่งจะจัดขึ้นวันนี้เวลา 16.00 – 22.00 น ณ สนามฟุตบอลใหญ่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กับ 6 ศิลปินดังที่จะมาร่วมงาน นำโดยศิลปินรับเชิญ วง Soulnist จากค่าย WAKE MUSIC ซึ่งสมาชิกของวงเป็นศิษย์เก่า JS49 ศิลปีน Monica และ Firzter จากค่าย GMM MUSIC และศิลปินขวัญใจยอดนิยมนำโดย Tattoo Colour จากค่าย Smallroom Three Man Down จากค่าย GMM MUSIC

เชิญชวน นักเรียน ศิษย์เก่า ท่านผู้ปกครอง และ ผู้ที่สนใจ ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ บัตรราคา 899 บาท สอบถามเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ FB: Joseph Concert และ TikTok Joseph Concert ทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติมในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี เช่น การแข่งขันทักษะและความสามารถทางวิชาการ “ยอแซฟวิชาการ 2024” การแข่งขันกีฬา พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี การจัดทำของที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 60 ปี โรงเรียน  ติดตามรายละเอียดข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ FB: JSuptham อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนในสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2508 จนถึงปัจจุบัน และจะครบ 60 ปี ในปี 2568 นี้ ปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4,076 คน มีนักเรียนจบการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ในหลายวงการกว่า 50 รุ่นในโอกาสพิเศษนี้ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการก่อตั้งโรงเรียนครบ 60 ปี ได้แก่ การแข่งขันทักษะและความสามารถทางวิชาการ การแข่งขันกีฬา พิธีกรรมทางศาสนา การจัดทำของที่ระลึก และ การจัดการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินที่อยู่ในความสนใจของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป โดยใช้ชื่อ”Joseph Concert” 60th Anniversary of The Growth for a Better Societyครบรอบ 60 ปี การเติบโตเพื่อร่วมพัฒนาสังคม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์สถาบันซึ่งเป็นความภูมิใจของพวกเราสมาชิกในครอบครัวยอแซฟฯ ทุกคน

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เริ่มก่อตั้งในปี 2508 และกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 ในปี 2568 นี้ เรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีงาม และพัฒนานักเรียนทุกคนให้เป็นบุคคลคุณภาพของสังคม ถือเป็นการรับใช้สังคมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก นั่นคือ “ความรัก เมตตาและรับใช้”ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน เราพยายามยึดมั่นในคุณค่านี้อยู่เสมอ จนที่สุด เราก้าวเข้าสู่ปีที่60 เราจึงใช้โอกาสนี้ เฉลิมฉลอง ซึ่งไม่ใช่ที่อายุนานปี ตัวอาคารหรือการสร้างชื่อเสียง แต่เฉลิมฉลองพลังแห่งความพยายามรักษาคุณภาพ ที่ปรากฎในบรรดานักเรียนแต่ละรุ่นที่จบออกไปสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

ในโอกาสก้าวสู่การฉลองครบรอบ 60 ปี ของโรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ พวกเราทุกคนที่มีส่วนร่วมในครอบครัวยอแซฟอุปถัมภ์ตั้งใจจะจัดกิจกรรมเพื่อการเฉลิมฉลองในเชิงคุณภาพในประการแรกคือด้านทักษะทางวิชาการ ในงานยอแซฟวิชาการ 2024 ในวันที่ 12-13 กันยายน 2567 การแข่งขันกีฬา การจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมและทักษะชีวิตเพื่อสังคม ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการรักสิ่งแวดล้อม การประกาศต่อต้านการสูบบุรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา เป็นต้นรวมถึงการจัดทำเหรียญที่ระลึกพิเศษ และของที่ระลึกในโอกาสสำคัญนี้อีกด้วย ซึ่งท่านสามารถติดตามข้อมูลจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของโรงเรียนและนอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศของการเฉลิมฉลอง ณ.สนามฟุตบอลใหญ่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เพื่อที่เราจะรวบรวมรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปใช้ในงานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและการอบรมนักเรียนทุกคนทั้งในวันนี้และอนาคตต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพทางวิชาการ ด้านคุณธรรมและทักษะชีวิต  โดยเฉพาะทักษะทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะที่จำเป็น สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้และการอบรมในยุคปัจจุบันสำหรับการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้เราได้รับการตอบรับจากศิลปินคุณภาพจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว กิตติพงษ์ จันทร์ละมูล ผู้สื่อข่าว จ.นครปฐม

Share This