Statistiche web
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1 ปฏิบัติศาสนกิจผูกพัทธสีมาวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา

พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง พร้อมด้วยพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เดินทางปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา ในพิธีประดิษฐานลูกนิมิตมหาสมบัติ ผูกสีมา สถาปนาอุโบสถ บูชาธรรม 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย

ภาคเช้า เวลา 09.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เมตตาเขียนแผ่นจารึกมงคลนาม ปิดแผ่นทอง และประกอบพิธีวางแผนจารึกมงคลนามเป็นปฐมเริ่ม จากนั้นพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย นำคณะสงฆ์ประดิษฐานแผ่นจารึกมงคลนาม โดยมีคุณไพศาล ทวีชัยถาวร และคุณเสาวนี หิรัณยศิริ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จากนั้นเจ้าภาพอาราธนาคณะสงฆ์ 100 รูปรับบาตรและถวายภัตตาหารเพล

ภาคบ่าย เวลา 13.00 น.(ตามเวลาท้องถิ่น) พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และมอบมีดตัดหวายให้กับพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ พร้อมด้วยเจ้าภาพลูกนิมิตเอกทั้ง 8 ทิศ จากนั้นคณะสงฆ์ 100 รูป แปรแถวรอบอุโบสถวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ทำพิธีสวดถอนติจีวราวิปวาส และสมานสังวาสสีมา พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ ประกอบพิธีตัดหวายประดิษฐานลูกนิมิตเอกเป็นปฐมเริ่ม และเจ้าภาพผู้มีบุญตัดหวายประดิษฐานลูกนิมิตทีละลูกจนครบ 8 ทิศ จากนั้น พระธรรมรัตนาภรณ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ 8 รูป ประกอบพิธีทักนิมิต สวดผูกสีมา และเมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์ให้การอุปสมบทกุลบุตร 7 ท่านเป็นการฉลองอุโบสถ

พระมหานพพร ปุญฺญชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร กล่าวว่า “การกำหนดเขตพื้นที่ผูกสีมานั้นทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้สงฆ์กำหนดสมมติสีมามีขนาดอย่างเล็กที่สุดพอให้พระภิกษุ 21 รูปนั่งหัตถบาสกันได้ เป็นสถานที่สำคัญในทำญัตติกรรมต่าง ๆ ของสงฆ์ตามพระวินัย ซึ่งอุโบสถวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีแห่งนี้ ถือเป็นอุโบสถแห่งแรกของวัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา เป็นสถานที่สำคัญในการสร้างศาสนทายาทสืบทอดและขยายพระพุทธศาสนาให้กว้างขวางในทวีปอเมริกาต่อไป”

Share This